Stručni štab

Goran Juričko – glavni trener

Goran Petrović – pomoćni trener

Nenad Cekić – pomoćni trener

Jasna Sliško – trenerica mlađim kategorijama