Naše košarkašice

#Player
5Ajla Ikanović
6Maida Lačić
10Dženita Ikanović
11Dajana Ibrić
13Nela Kim Popović
14Amna Karić
16Asja Hasanbegović